Welkom

Welkom op de site van de Dominicaanse communiteit te Huissen. Wij hopen dat u hierop vindt wat u zoekt. En anders zijn wij van harte bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt gebruik maken van het formulier, dat u vindt in de rubriek Berichten.
Een deel van ons klooster wordt gebruikt door het centrum, dat een eigen site beheert. Wat het Centrum is en doet, vindt u op hun eigen Website.
Aan het eind van de maand vindt u ook de berichten uit OP-schrift in de rubrieken berichten van anderen en communiteit.

Nieuwbouw in beeld, week 15

Er is deze week weer veel gebeurd. De voor- en achtergevel hebben een enorme glaswand gekregen. Verder zijn op de begane grond de leidingen gelegd voor de vloerverwarming en voor een deel al onder het cement verborgen. Ook is men bezig het platte dak boven de hal weerbestendig te maken. Vier dakkapellen zijn op het nieuwe schuine dak geplaatst. Overal zijn mensen bezig en wat ze allemaal doen is me ook niet altijd helder maar hoe dan ook: er wordt aan de nieuwbouw gewerkt. De laatste twee foto’s geven een beeld van de glaswand en de vloerverwarming.

OP-schrift april

De uitgave van OP-schrift van april wordt weer ter hand genomen door Ruud van Gisteren. U vindt het overzicht van de vieringen van de Goede Week. Nieuw is de vermelding, dat na de viering van Witte Donderdag 19.00 uur een Agapè viering wordt gehouden in de refter. Verder leest u een laatste oproep om het vastenactie-project, Biharamulo Hospital in Tanzania, te steunen. U leest ook meer over de Klankbordgroep en over Vrienden van het Dominicanenklooster. En een berichtje over Wandelen naar de toekomst.
Er is een extra editie toegevoegd waarin de samenvatting te lezen valt van de twee laatste gesprekken met de kapelgangers. In ‘Van de prior’ een oproep om met elkaar de plechtigheden te vieren en stil te staan bij de vraag: Hoe kon het gebeuren hoe een mens van zoveel liefde sterven moest aan het kruis. U vindt diverse artikeltjes terug in de berichten van de communiteit en anderen.

Kerkomroep

Het is u wellicht bekend, dat u de vieringen en de Vespers kunt volgen op uw computer (www.kerkomroep.nl). Maar misschien is u niet bekend dat u de vieringen ook kunt volgen op een smartphone, tablet enz. via een speciale app van de kerkomroep. Toch prettig dit te weten als u bv. onder uw vakantie met ons de zondag wil meevieren. PLaatsnaam invullen, vervolgens aantikken: Maria van de Rozenkrans.