Van de Kapelgroep

De Kapelgroep is gestart met berichtgeving om de Kapelgemeenschap op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in en rond het klooster in Huissen. Als eerste is een Kerstboodschap uitgegeven. Het is de bedoeling dat de Kapelgroep regelmatig haar Nieuwsbrief gaat publiceren. De redactie van de Nieuwsbrief kan medewerkers gebruiken, en roept graag kapelgangers en andere belangstellenden op, die een actueel of pakkend stukje of artikel kunnen schrijven. Als u belangstelling heeft of hulp daarbij nodig hebt, kunt u zich opgeven bij de 1e secretaris Cobie Selman: kapelgroephuissen@dominicanen.nl. Warm aanbevolen en hartelijk welkom.

Cobie Selman

Leerhuis voorjaar 2019

In januari start weer het nieuwe Leerhuis, onder leiding van Henk Jongerius. Deze keer wordt de brief van Paulus aan de Romeinen behandeld. Het leerhuis staat open voor iedereen die dat wil, u bent van harte welkom. De 11 data van het Leerhuis in voorjaar 2019 zijn: Dinsdag 29 januari;
Dinsdag 5, 12, 19, 26 februari;
Dinsdag 5, 12, 19, 26 maart en
Dinsdag 2, 9 april
Tijd: van 10.00 u – 12.15 u

Aanmelden kan via www.kloosterhuissen.nl/p/1407

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

Over leven met of als God (in Frankrijk)
Geld speelt in het leven van veel mensen een dominante rol. Daarmee wordt geluk iets dat we zelf kunnen verdienen. Thomas van Aquino stelde zich de vraag of een mens in staat is op eigen kracht gelukkig te worden. Een radiominiatuur door Michael-Dominique Magielse O.P.

In de voetsporen van Maria Magdalena (1)
Maria Magdalena – de eerste die de verrezen Christus verkondigde – is de patroonheilige van de Orde der Predikers. Lekendominicanen Ineke van Cuijk en Dorry de Beijer gingen in oktober mee op een bedevaart. “Waarom is zij bij Nederlandse Dominicanen zo afwezig?”

Dominicanen willen moederhuis in Toulouse redden
De stad Toulouse en de dominicanen slaan de handen in elkaar om een van de kostbaarste monumenten van zowel de Orde als van de stad te redden: het Seilhan-huis, waar Dominicus in 1215 met zijn eerste broeders ging wonen.

Waarom hopen op iets dat realistisch is?
“Hoop is dus een gezindheid om door het hopeloze heen te kunnen zien. Dat houdt je op de been.” Een radiominiatuur door Michael-Dominique Magielse O.P.

Stille Aanbidding: tussen nostalgie en herontdekking.
De gebedsvorm van de stille aanbidding wordt door jonge mensen en buitenstaanders soms verrassend goed begrepen. Voor oudere katholieken is het juist vaak verbonden met ‘moeten’. Een verkenning van dominicaan Richard Steenvoorde O.P

OP Schrift 2019

De redactie van OP Schrift werkt inmiddels samen met de Kapelgroep. Hoewel de redactie vooral bezig is met het vergaren van informatie voor de lezers, schrijft de redactie ook wel eens een stukje. Een goede basis voor samenwerking en dat is wat we onder de kapelgangers graag zien. Dus schroom niet om te reageren op de oproep vanuit de Kapelgroep en neem contact op met de 1e secretaris, Cobie Selman. Uw bijdrage is altijd vrijblijvend en/of eenmalig. Geen schrijvershand? De redactie wil u bijstaan met een kort vraaggesprek en het voor u opschrijven. De ondertitel van OP Schrift is immers niet voor niets “vóór en dóór kapelgangers”. De redactie gaat aan de slag voor de nieuwe uitgaven in 2019. En misschien draagt uzelf ook bij !

Ron Sprokholt

Website Dominicaanse Gemeenschap Huissen

Heeft u vragen, commentaar, andere interessante zaken of relevante foto’s dan kunt u die direct mailen naar de webmaster. Zie ‘Van de Prior”. Tips: Bij foto’s altijd de 5 W’s vermelden: Wie – Wat – Waar – Wanneer – Waarom. Bij Tekst: duidelijke relevante titel, kort en krachtig formuleren (schrijven ordent de gedachten), en uw naam.

Plastic dopjes: spaart u ook al mee!?

U ziet op weg naar het koffie drinken na de viering vast weleens een zak met dopjes liggen in de sacristie... De oproep van Giny Hummel in OP Schrift van een jaar geleden heeft héél wat opgeleverd! Wekelijks verzamelt zij ongeveer 1 kg aan herbruikbare plastic doppen. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt KNGF Geleidehonden. Want de opbrengst gaat naar de opleiding van deze honden. De gespaarde doppen kunt u elke zondag inleveren bij Giny Hummel, die meezingt bij de tenoren in de Kloostercantorij. Via haar gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. Kijk voor deze actie verder op www.geleidehond.nl/doppen. De spaaractie voor plastic dopjes loopt dus al aardig goed, maar Giny kan nog best meer dopjes gebruiken! Het gaat dan met name om de kleine plastic doppen van bijvoorbeeld melkpakken of limonadeflessen. Zet u voortaan ook een tandje bij als u uw afval scheidt? Help mee door regelmatig een zakje met doppen in te leveren. Van de blindengeleidehonden krijgt u er een vriendelijke blaf als dank-u-wel voor terug!
Giny Hummel


Kloostercantorij:
dirigent:
Els van de Nouland:  026-3254674
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
Jan Boks OP
email janboks@dominicanen.nl
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact