Van de Kapelgroep

Vastenactie 2019

U kent allen de beelden van dak- en thuislozen, die met wat schamele spullen door de steden zwerven. Zij hebben allemaal een geschiedenis van ellende, verwaarlozing en weinig warmte. Stichting Kruispunt is een kleine oecumenische hulporganisatie in Arnhem voor deze mensen, zonder dak boven hun hoofd, volstrekt eenzaam of niet in staat hun leven in te richten. De Huissense Vastenactie 2019 staat in het teken van deze minder bedeelden in onze samenleving en heeft het thema “Zie de Mens”.

In de brief die wij ontvingen van de pastores Anton, Connie en Chris van het ‘Kruispunt’ is de rol van onze kapel en het centrum mooi verwoord, zij schreven:
“Lieve mensen, wij zijn heel blij dat er in de vastentijd extra aandacht geschonken wordt aan de dak- en thuislozen die het Kruispunt bezoeken. Wij komen graag weer met een groep van ongeveer tien bezoekers naar het klooster in het najaar. Voor onze mensen is dat altijd een hele belevenis, voor sommigen al zo bijzonder om in een eigen kamer in een echt bed te slapen. Voeg daarbij de liefdevolle ontvangst, de goede verzorging, de verdieping in een thema en het is begrijpelijk dat er op de laatste dag van zo’n kloostertijd de nodige tranen vloeien. Mensen nemen iets mee vanuit het klooster hun eigen rauwe werkelijkheid in, dat niet vergeten wordt. Hartelijk dank voor jullie vastenactie en een goede vastentijd toegewenst”. 

Op de zondagen 10 en 31 maart krijgt de vastenactie aandacht bij de eucharistieviering. Het hele programma vindt u in de Kapelbrief nr. 02 van zondag 24 februari.
Als u wilt bijdragen aan deze Vastenactie via een bank overschrijving dan kunt u storten op NL57 INGB 0000 8908 12 t.n.v. Paters Dominicanen te Huissen o.v.v. Vastenactie 2019. Alle gevers hartelijk dank!

Jhon Gertzen en Hans Stevens

Van de Cantorij

Dirigeren bij de eucharistieviering op zondag

In de vorige OP Schrift las u dat voorlopig elke vierde zondag een cantor de zang zou leiden, omdat de dirigenten Els van den Nouland en Maria Dokter niet alle zondagen kunnen dirigeren. Op zondag 10 februari moest onze prior Paul Minke O.P. echter meedelen dat Els een time-out neemt als dirigent van de cantorij. Inmiddels heeft de cantorij Els bedankt voor haar bezielende leiding en inzet voor de cantorij en de liturgie. Wij hopen dat deze periode haar goed doet en dat we haar daarna weer kunnen begroeten als dirigent.
De time-out van Els betekent echter niet dat er voortaan slechts één keer in de maand een dirigent voor de cantorij zal staan. Henk Jongerius neemt voorlopig de taak van dirigent op zich. Op de derde zondag van de maand dirigeert Maria en op de overige zondagen Henk. Op deze manier blijft de liturgie van de zondagse vieringen verzorgd.

Josée Vervaart

Op Weg Naar Pasen 2019

Het boekje “Op weg naar Pasen” van “Abdij van Berne” is weer uit gebracht.
De vraag in het boekje is: hoe ga je op weg naar Pasen? Door het gaan van een tocht van veertig dagen, de veertigdagentijd, de vasten. 

Is dat zo eenvoudig? Ja! Het gaan van de weg naar Pasen is eenvoudig maar het is een kunst om eenvoudig de weg naar Pasen te gaan. Als een pelgrimstocht gaan we geconcentreerd stap voor stap op weg, zonder verschillende stappen over te slaan. Want wie met de gedachten al gelijk bij het eindpunt is neemt veel minder op én riskeert niet met die pelgrimstocht naar Pasen onderweg te zijn.

Tijdens die tocht passeren we verschillende meditatieve halteplaatsen: de beproeving in het geloof, de plaats van het verbond, de ontmoeting die geneest, de verzoening, de stilte van de Goede Week met als Horizon: Pasen. U vindt in het boekje meditatiepagina’s, bijzondere afbeeldingen, verschillende teksten ter verdieping, citaten en gebeden, een recept en een bloemschikking. Tevens kunt u vanaf Aswoensdag tot Pasen driemaal per week een dagmeditatie per mail ontvangen, aanmelden kan via www.berneheeswijk.com.

Het boekje is verkrijgbaar voor een prijs van €5,00 per stuk bij Paul Roelofs.

Van het Centrum

Inspiratiemiddag

Inspiratiemiddag en boekpresentatie ‘Je bent al mooi’
Op donderdag 11 april vindt de feestelijke presentatie plaats van het boek ‘Je bent al mooi, mensbeelden in de psychologie’ door hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman. Een perfect uiterlijk en dito lichaam zijn in onze beeldcultuur belangrijker dan ooit. Gemanipuleerde ideaalbeelden maken onzeker. Niet transparantie maar contact en ontmoeting brengen volgens Liesbeth Woertman schoonheid. Donderdag 11 april 2019 van 13.00 tot 16.30 uur
Info en aanmelden: www.kloosterhuissen.nl/p/1453

Hans van der Vinne (Centrum)

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

Nashvilleverklaring onder de maat
Hoe we liefhebben is afhankelijk van het feit dat we liefhebben, en niet omgekeerd;
Het mag in de Kerk wat intiemer
schreef Arjan Broers in het Nederlands dagblad;
Broeder Herman, bezoeker van gevangenen
Lekendominicanen hebben geen klooster. Ze leven als religieus ‘in de wereld’. Wat betekent dat concreet? ;
Lezingen Albertinumgenootschap over eindigheid
Vier donderdagavond lezingen in de dagkapel van de Dominicuskerk in Nijmegen in maart en april.

Ron Sprokholt

OP Schrift

De tweede uitgave van de nieuwsbrief van de kapelgroep heeft haar levenslicht gezien.
Wilt u deze tweede kapelnieuwsbrief alsnog digitaal in PDF format ontvangen? Mail de Redactie van OP Schrift (of zie onder OP Schrift) vanaf het e-mailadres waarop u de PDF wilt ontvangen en het komt voor elkaar.
Communicatie met kapelgangers is ook voor de kapelgroep belangrijk, net als voor OP Schrift. Dus voor zaken die u graag wilt aankaarten of gewoon wilt delen, foto’s of tekst, e-mailt u naar kapelgroep en/of OP Schrift. En misschien draagt uzelf ook bij !

N.B. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen of in te korten. Als artikelen (te) groot zijn, dan wordt er een hyperlink opgenomen naar de website van de Dominicaanse Gemeenschap Huissen (of een andere site), waar dan alles te lezen is.

Aanmelden (maar ook afmelden) voor OP Schrift, Exprespost (actualiteiten) en Kapelbrief kan door een e-mail te sturen naar kapelhuissen@dominicanen.nl Vanwege de AVG (persoonsgegevens) moet u in die e-mail aangegeven dat u ‘akkoord gaat met het opnemen van uw e-mailadres, voornaam en achternaam in de verzendlijst’ !

Ron Sprokholt

Plastic dopjes: spaart u ook al mee!?

U ziet op weg naar het koffie drinken na de viering vast weleens een zak met dopjes liggen in de sacristie... De oproep van Giny Hummel in OP Schrift van een jaar geleden heeft héél wat opgeleverd! Wekelijks verzamelt zij ongeveer 1 kg aan herbruikbare plastic doppen. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt KNGF Geleidehonden. Want de opbrengst gaat naar de opleiding van deze honden. De gespaarde doppen kunt u elke zondag inleveren bij Giny Hummel, die meezingt bij de tenoren in de Kloostercantorij. Via haar gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. Kijk voor deze actie verder op www.geleidehond.nl/doppen. De spaaractie voor plastic dopjes loopt dus al aardig goed, maar Giny kan nog best meer dopjes gebruiken! Het gaat dan met name om de kleine plastic doppen van bijvoorbeeld melkpakken of limonadeflessen. Zet u voortaan ook een tandje bij als u uw afval scheidt? Help mee door regelmatig een zakje met doppen in te leveren. Van de blindengeleidehonden krijgt u er een vriendelijke blaf als dank-u-wel voor terug!
Giny Hummel


Kloostercantorij:
dirigent:
Henk Jongerius OP (tijdelijk)
026  3264441
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
Jan Boks OP
email janboks@dominicanen.nl
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact