Van de Prior

Zondag jl. sprak mij een kapelganger aan en vroeg me: “Waarom denk je dat er minder in de viering komen? Er is niks veranderd.” Mijn antwoord was: “Wist ik het maar”. Waarop hij reageerde: “Mensen missen het thuisgevoel. En dat heb je niet zomaar terug.” Ik geloof dat hij daarmee wel een punt heeft. Hij was niet de eerste die diezelfde reden gaf voor het wegblijven van kapelgangers. Het thuisgevoel heeft vorig jaar een gevoelig verlies geleden. Het vanzelfsprekende, het vertrouwde, het onbevangene, zo heb ik het ervaren, is er niet meer zoals het was. Het voorgestelde compromis om de studentbroeders tegemoet te komen – zij misten in onze vieringen op hun manier ook een thuisgevoel – riep vragen op, bracht onrust. En al is uiteindelijk niets veranderd, het ‘kwaad’ is geschied. De gevoerde gesprekken hebben de onrust niet kunnen wegnemen, vermoed ik. Roepen wellicht nog meer vragen op waarop geen antwoord is gekomen.

Wat nu?

Ik wil dit graag jullie ter overweging meegeven. We spreken en schrijven over de kapelgemeenschap. Terecht. Wat ons bindt, naast wat onderlinge banden, is wat we echt gemeenschappelijk hebben: het geloof in Jezus Christus, het samen Delen en Breken ter gedachtenis van zijn lijden, dood en verrijzenis. Je kunt er niet om heen. Ook dat maakt deel uit van ons thuisgevoel en bindt ons aan elkaar. Wij zijn leden van een geloofsgemeenschap. Ons ‘statuut’ is de Schrift. De gemeenschap heeft er een dimensie bij gekregen. Een verticale dimensie. Apostel Paulus noemt ons “huisgenoten van God” Voor mij komt het thuisgevoel in een ander licht te staan.

Wat ik hiermee aandraag is geen oplossing, maar een overweging om het thuisgevoel in een breder perspectief te zetten. Vragen blijven. Daarvan zeg ik: stel ze. Ik ben bereid met ieder van u daarover in gesprek te gaan. Graag zelfs.

Paul Minke OP

Feestelijke opening van De Herberg

Feestelijke opening van De Herberg Op dinsdag 9 oktober 2018 is bij het dominicanenklooster in Huissen ‘De Herberg’ geopend door Jan Boks O.P. Jan is naast dominicaan ook aannemer. Bij de opening waren vele belangstellenden en alle betrokkenen bij de bouw aanwezig. Bij de officiële opening memoreerde René Dinklo O.P., Provinciaal, dat het hele bouwtraject in ruim twee en een half jaar is voltooid. Dit ondanks twee grote tegenslagen, namelijk de spectaculaire ruiming van de bom uit WO-II en het tijdrovende archeologische onderzoek. Van de vele gevonden artefacten zijn er enkele te zien in de vitrine in de Martinus-ontvangstruimte, die vernoemd is naar Martin de Porres.

Het verhaal dat René Dinklo vertelde over het waaróm van de naam “De Herberg” sprak velen aan. In het kort: Dominicus kwam in de omgeving van Toulouse in een herberg in gesprek met de herbergier. In dat gesprek, dat de hele nacht duurde, kwam hij tot het inzicht dat hij zich voortaan moest inzetten voor de prediking.

Daarna overhandigde René Dinklo symbolisch een kunstwerk aan Aalt Bakker (dir. Centrum) met een foto van het kunstwerk, voorstellend dit nachtelijke gesprek tussen Dominicus en de herbergier. Het kunstwerk zal binnenkort geplaatst worden. Daarna zegende Paul Minke O.P., Prior, “De Herberg” in. Henk Jongerius las het verhaal van de droom van Jakob uit het boek Genesis voor en de cantorij omlijstte het geheel met een tweetal mooi gezongen liederen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten door Aalt Bakker waarin hij zijn dank uit sprak aan iedereen die meegewerkt heeft aan de nieuwe moderne en duurzame accommodatie, die beheerd gaat worden door het Centrum. Als speciale dank aan Jan Boks voor zijn inspanning om alles tot in de puntjes te regisseren en te controleren kreeg Jan een plaquette, die ook een mooie plaats in de Herberg krijgt.

Tot slot werden alle aanwezigen uitgenodigd te toosten op de toekomst van de Herberg. Daarna was er de mogelijkheid rond te kijken in de Herberg. Dat deden velen. In zowel de St Dominicuszaal als in de St Thomaszaal is een steen ingemetseld. In de ene zaal het SD monogram en het ST monogram in de andere. Jan Boks vertelde daarbij een anekdotisch verhaal. Bij de afbraak van het Dominicaanse klein seminarie in Neerbosch heeft hij diverse beelden en bijzondere stenen gered van de slopershamer. Twee beelden, van St Dominicus en van St Thomas, kent iedere kapelganger. Zij zijn ingemetseld bij de hoofdingang van de kapel. Hoe zou deze aanpassing eruit gaan zien? Jan vond een ludieke oplossing! Hij en medebroeder Theo Koster zijn ieder op een ladder gaan staan alsof zij elk een beeld voorstelden, terwijl de medebroeders toekeken. Dat gaf een mooi aanzicht vanaf de Kloosterlaan en dus is dat uitgevoerd. In de kapelgevel was geen plaats voor de twee monogramstenen. Jan heeft ze al die tijd bewaard, totdat ze nu in deze zalen geplaatst zijn. Dank voor dit mooie verhaal Jan!

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl