Van de Prior

We sluiten een moeilijk en bewogen jaar af waarin veel is gebeurd. Gebeurtenissen die velen hebben geraakt, verontrust, verward en zelfs beschadigd. Mensen hebben afgehaakt, missen het thuisgevoel. Maar er valt ook veel goeds te vertellen. Een aantal kapelgangers hebben de koppen bij elkaar gestoken en vormen nu met elkaar de Kapelgroep. Samen met allen, die de kapel en communiteit een goed hart toedragen hopen ze een nieuw elan binnen de gemeenschap te realiseren. De cantorij is zich blijven inzetten voor de liturgievieringen. Kapelgangers zijn blijven komen omdat zij de trouw aan de gemeenschap hoger stellen dan de neiging om weg te blijven.

Ik dank namens de communiteit alle medewerk(st)ers die hun tijd, kennis en talenten hebben gegeven aan de goede verzorging van de liturgie, voor de hulp die velen hebben gegeven aan kapelbezoekers en ieder, die al of niet met name bekend, blijk hebben gegeven van grote betrokkenheid.

Ik dank ook allen, die naast de collecte een kerkbijdrage hebben overgemaakt en daarmee het mogelijk maken het werk en onderhoud van de kapel meer kostendekkend te maken.

Ik ben in het voorbije jaar ongetwijfeld op velerlei wijze tekort geschoten. Op één wil ik terug komen. Ik heb Theo Menting te kort gedaan door niet voluit namens de kapelgemeenschap onze dank uit te spreken voor zijn voortreffelijke preken. Dat spijt me oprecht. Theo heeft tegenover mij verklaard, dat hij te allen tijde graag als gastprediker in de dienst van het woord wil voorgaan. 

Tenslotte nog dit. In maart-april is het weer vastenactie. We zoeken een kleinschalig project. Wij staan open voor suggesties van jullie kant.

Wij beginnen aan een nieuw jaar. Ongetwijfeld een jaar waarin veel zal gebeuren, ten goede en ten kwade. “Dit is mijn zekerheid: God is mijn bondgenoot”, zingen wij in psalm 56. Met dit voor ogen blijven we vol hoop, dat ook 2019 een gezegend jaar zal zijn.

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl