Van de Prior

De laatste dagen van maart wordt hier in het klooster het tussentijds kapittel gehouden. Gekeken wordt naar het beleid dat twee jaar geleden is vastgelegd. En er wordt vooruit gekeken naar de komende twee jaar en bezien wordt of het beleid moet worden bijgesteld.

Er is intussen veel gebeurd. Niet alleen in Huissen maar in de gehele Dominicaanse provincie. De kloosters zijn allemaal onderbezet met voornamelijk oudere mensen. De zorg voor hen vraagt steeds meer aandacht. De studentbroeders hebben zich intussen gevestigd te Rotterdam en zoeken vorm te geven aan een eigentijds kloosterleven. 

Een van de vraagstukken die de volle aandacht zullen krijgen zijn de kloosters en hun toekomstmogelijkheden. Aan de bewoners en gebruikers is gevraagd hoe zij hun toekomst zien. Zo ook aan ons en het Centrum. Om ons nu tot Huissen te beperken. Het Centrum heeft een uitgebreid rapport opgemaakt met voorstellen, mogelijkheden en aanpassingen. Een heel optimistisch maar ook realistisch verhaal. Wij van onze kant hebben onze bereidheid uitgesproken hier te blijven wonen en de zorg te blijven dragen voor elkaar, de kapel-gemeenschap onze bijdrage te blijven geven en zo ook aan het Centrum zoals we dat tot nu toe hebben gedaan. Maar de eerlijkheid gebiedt ons ook te erkennen dat we kwetsbaar zijn en naar wegen hebben te zoeken dat de kapelgemeenschap daarvan niet het slachtoffer wordt. Een begin is gemaakt met de instelling van de kapelgroep en het aantrekken van voorgangers voor de dienst van het Woord en met hen in gesprek te gaan. Ook het Centrum heeft enkele voorstellen geformuleerd in zijn rapport. Welke deze zijn?

Laten we eerst maar eens even afwachten hoe bij het tussentijds kapittel over al wat geschreven staat gedacht wordt en wellicht besloten.
Maar hoe dan ook, “uitgangspunt is onze overtuiging dat het de taak is van ons allen om de dominicaanse zending vorm te geven in de toekomst. Wasdom moge ons gegeven worden; daarop mogen wij hopen.” Aldus de verklaring uit de Akten van het Provinciaal Kapittel

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl