Dagelijks:

08.00 uur: gezongen morgengebed (Lauden)
12.10 uur: middagmeditatie (maandag t/m vrijdag)
18.30 uur: gezongen avondgebed (Vespers)
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Zondag

08.00 uur: Lauden
10.00 uur: Viering van de Eucharistie
18.30 uur: Vespers (1e zondag van de maand)

De vespervieringen en zondagse vieringen zijn te volgen via de Kerkomroep (plaatsnaam: Huissen; kerk: Komingin van de allerheiligste Rozenkrans)

Witte Donderdag
09.00 u: Lezingendienst
12.30 u: Middagdienst
19.00 u: Gedachtenis van het Laatste Avondmaal
Goede Vrijdag
09.00 u: Lezingendienst
15.00 u: Gedachtenis van het lijden en dood van de
Heer
18.30 u: Avonddienst
Stille Zaterdag
09.00 u: Lezingendienst
22.00 u: Paasnachtwake
Paasmorgen
11.00 u: Viering van de Eucharistie
18.30 u: Vesperdienst
Paasmaandag
10.00 u: Laudendienst met Eucharistie
18.30 u: Vesperdienst

Gedurende de maand juni


Zondag 02 juni: 7e zondag van Pasen
Hand. 7,55-60*Psalm 97*Johannes 17,20-26

Zondag 09 juni: Pinksteren
Hand. 2,1-11*Psalm 104*Johannes 20,19-23

Zondag 16 juni: Heilige Drie-eenheid
Spreuken 8,22-31*Psalm 8*Johannes 16,12-15

Zondag 23 juni: Sacramentsdag
Genesis 14,18-20*Psalm 110*Lucas 9,11b-17

Zondag 30 juni: 13e zondag door het jaar
1 Koningen 19,16-21*Psalm 16*Lucas 9,51-62