Adressen en telefoonnummers

Dominicanenklooster

Bezoekersadres: Stadsdam 1, 6851 AH  Huissen
telefoon: 026 - 326 44 44

ANTOON BOKS, Drs Theologie, Pedagogie M.O.A.
telefoon: 026 - 326 44 46;
mobiele telefoon: 06 - 308 756 78

JAN BOKS, bouwkundige
telefoon: 026 - 326 44 43;

HENK JONGERIUS, Drs Theologie
telefoon: 026 - 326 44 41;
mobiele telefoon: 06 - 220 656 58

PAUL MINKE, prior
telefoon: 026 - 326 44 37;
mobiele telefoon: 06 409 195 47


Medewerkers Kapel

Kapelgroep
Cobie Selman

Uitgave Op-schrift:
Ron Sprokholt
telefoon: 06 5183 0137

informatie over de kerktelefoon:
Paul Minke OP
telefoon: 026 - 326 44 37

Exprespost
kapel huissen

Contactpersoon Cantorij
Josée Vervaart

St Caeciliawerkgroep (oude boeken)
Wendy Melchers
telefoon: 026 325 74 25

bloemen verzorgingsgroep
Tonnie Rouwenhorst
telefoon: 026 - 381 29 65

vieringen beluisteren

via de computer: www.kerkomroep.nl

Bankrekeningen

NL62 RABO 0124 0155 73 tnv Dominicaanse Gemeenschap
NL57 INGB 0000 8908 12 tnv Paters Dominicanen