trappist

Het voorland van de Dominicanen

De Dominicanen behoren tot de oudste apostolische orden en zijn voortgekomen uit de traditie van monniken (mannen) en monialen (vrouwen). Deze monniken wonen levenslang op een vaste plek (abdij). Hun voornaamste taak is de behartiging van het Opus Dei, het werk Gods. Dat bestaat uit gebed en meditatie. Ze leiden een beschouwend leven.


Dominicanen

De ontwikkelingen in het Europa van de twaalfde en dertiende eeuw vroegen om nieuwe initiatieven van de religieuzen. Een daarvan was aandacht voor de verkondiging. Daarom stichtte Dominicus in 1216 de orde van predikbroeders. Ze leven in gemeenschap, naar de wereld toegekeerd.
Ze verlaten regelmatig hun klooster en zijn ook niet aan één gemeenschap gebonden zoals de monniken. De basis van hun werk is het religieuze leven. Hun werkterrein bestaat uit studie en verkondiging.

Literatuur: Dominicus, Dominicanen, Dominicus Guzman, H.Dominicus Guzman, Dominicaner Orde
Wat Nederland betreft: Een korte geschiedenis; Marit Monteiro, Gods Predikers, ISBN 978-90-8704-030-7

Dominicus

Basis van hun spiritualiteit

Contemplare et contemplata aliis tradere?. Dit motto is de dominicanen dierbaar, en betekent ?schouwen en wat beschouwd wordt aan anderen meedelen?.
Schouwen omvat meditatie én studie, waarbij de Schrift de belangrijkste bron is. Verkondiging betreft natuurlijk het preken in dienst van Gods volk in strikte zin, maar groeit in de loop van de tijd uit tot lesgeven, schrijven en veel andere vormen. Kort samengevat betekent dat: mensen inzicht verschaffen in wat er werkelijk gebeurt.

Op de site van de Nederlandse Dominicanen vindt u uitvoerige informatie via links over de de Orde internationaal en de eigen provincie.