woestijn

Inspiratiebronnen

Wat brengt je in beweging? Wat raakt je diep? Wat maakt je wakker en wat houdt je wakker? Wat bezielt je? Waar maak je je sterk voor? Waar geniet je het meest van? Als je een antwoord op zulke vragen vindt, heb je een inspiratiebron aangeboord. Onder het zand van het leven van elke dag liggen er bronnen die ervoor zorgen dat je het aan durft over dat zand te lopen en door een eventuele zandstorm heen te gaan. Wanneer je verdwaalt, vast loopt, het niet meer ziet zitten en zo dorst krijgt naar echt leven, dan probeer je te drinken van een van die inspiratiebronnen.


schilderij

Het belang van een inspiratiebron

Inspiratiebronnen kunnen heel verscheiden zijn. Voor de een is het een dichter of schrijver. Voor een ander een componist of musicus. Voor een derde een acteur of schilder of sportheld. Voor een vierde heel simpel een familielid, buurman of vriend, die hem boeit, inspireert, motiveert. Ieder heeft zo zijn idool, die zijn leven kleur of zin geeft. Een boek of een artikel in een krant kunnen je zoveel doen, dat het je leven sterk beïnvloedt. Gebeurtenissen kunnen je zo raken, dat je opnieuw over je eigen leven gaat nadenken. Een gesprek of een film kunnen je soms zo bezig houden dat het je leven verandert.


Christusikoon

Onze inspiratiebron

Wat zijn de bronnen van inspiratie van de mensen in dit huis? Dé bron van inspiratie is Jezus van Nazareth, zijn leven en zijn werk, zijn gedachten en zijn woorden, zijn liefde voor de mensen en zijn trouw aan de Vader, zijn keuze voor de ontrechten en de ongezienen. Zijn visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij hebben ervoor gekozen hem te volgen, ons door hem te laten inspireren. Om onze inspiratie te voeden en vast te houden door het leven heen zijn vier elementen voor ons van belang. We noemen: koorgebed, de Schrift, de wereld, de gemeenschap.