Dominicaans leven

Het leven en het werk van Dominicanen is veelzijdig.
Het is in gesprek gaan:

 • met de wereld met zijn goede en kwade kanten,
  kritisch zoekend naar bevrijding van en recht doen aan mensen.
 • met de kerk met al haar problemen, soms tegendraads,
  maar altijd zoekend naar waarachtigheid en echtheid.
 • met mensen met hun zorgen, vragen en twijfels,
  met hen zoekend naar oprecht geloof, hoop en liefde.
 • met God, de Schrift bemediterend, biddend,
  en je zo laten inspireren door Gods  Geest.

Interesse?

Wij kunnen je helpen om te ontdekken of je toekomst binnen de Orde ligt.
Je kunt verschillende wegen opgaan.

 • Je kunt je rechtstreeks tot de  wenden tot de Vicaris
 • Je kunt vragen voor enige dagen gast te mogen zijn in ons klooster
  en zo deelnemen aan het leven van de gemeenschap.
 • Je kunt ook je licht opsteken bij iedere Dominicaan
  die wellicht bij jou in de buurt woont.

Beletselen?

Misschien vraag je je af:

 • Ik heb een baan. Hoe moet dat dan? of:
 • Is mijn opleiding toereikend? of:
 • Kan dat wel met mijn geaardheid? of:
 • Ben ik te oud of te jong? of:

Laat dit alles of wat dan ook je niet beletten om contact op te nemen met ons:
ga met ons in gesprek.

Contactadressen

Vicaris:
René Dinklo OP, Oude Kleefsebaan 2, 6571 BG Berg en Dal,
tel.: (024) 6843134, vicaris@dominicanen.nl

Adres enz. van ons klooster: zie contact

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Nederlandse Provincie: www.dominincanen.nl

Daarnaast zijn ook verschillende websites te vinden, zowel nationaal als internationaal die je meer kunnen informeren over ons leven en werk.