Dagelijks:

08.00 uur: gezongen morgengebed (Lauden)
12.10 uur: middagmeditatie (maandag t/m vrijdag)
18.30 uur: gezongen avondgebed (Vespers)
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Zondag

08.00 uur: Lauden
10.00 uur: Viering van de Eucharistie
18.30 uur: Vespers (1e zondag van de maand)

De vespervieringen en zondagse vieringen zijn te volgen via de Kerkomroep (plaatsnaam: Huissen; kerk: Komingin van de allerheiligste Rozenkrans)

Gedurende de maand november

Vrijdag 1 november: Allerheiligen
Apocalyps 7,2-14, Mattheus 5,1-12a
Vespers met Eucharistieviering 

Zaterdag 2 november: Allerzielen
Vespers met herdenking van onze doden

Zondag 03 november: 31e zondag door het jaar
Wijsheid 11,23-12,2*Psalm 145*Lucas 19,1-10

Zondag 10 november: 32e zondag door het jaar
1 Tess. 2,16-3,5*Psalm 17*Lucas 20,27+34-38

Zondag 17 november: 33e zondag door het jaar
Maleachi 3,19-20a*Psalm 98*Lucas 21,5-19

Zondag 24 november: Christus Koning
2 Samuel 5,1-3*Psalm 122*Lucas 23,35-43