Dagelijks:

08.00 uur: gezongen morgengebed (Lauden)
12.10 uur: middagmeditatie (maandag t/m vrijdag)
18.30 uur: gezongen avondgebed (Vespers)
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Zondag

08.00 uur: Lauden
10.00 uur: Viering van de Eucharistie
18.30 uur: Vespers (1e zondag van de maand)

De vespervieringen en zondagse vieringen zijn te volgen via de Kerkomroep (plaatsnaam: Huissen; kerk: Komingin van de allerheiligste Rozenkrans)

Gedurende de maand april

Tot nader bericht zijn de kapelvieringen op zondag gestopt op dringend advies van de bisschoppen.

Zondag 05 apr.: Palmzondag
Mt. 21,1-11*Jes. 50,4-7*Psalm 22*Mt. 26,14-27,11-54

Donderdag 09 apr.: Witte Donderdag
Exodus 12,1-14*Psalm 116*Johannes 13,1-15

Zaterdag 11 apr.: Paaswake (Stille Zaterdag)
Gen. 1,1-2,2*Ex. 14,15-15*Ez.36,16-28*Mt.28,1-10

Zondag 12 apr.: Paaszondag
Hand.10,34a-43*Psalm 118*Johannes 20,1-9

Maandag 13 apr.: Tweede Paasdag
Hand.2,14.22-32*Psalm 16*MatteŁs 28,8-15

Zondag 19 apr.: Beloken Pasen, 2e zondag Pasen

Hand. 2,42-47*Psalm 118*Johannes 20,19-31

Zondag 26.: 3e zondag van Pasen
Hand. 2,14.22-32*Psalm 16*Lucas 24,13-35