Dagelijks:

08.00 uur: gezongen morgengebed (Lauden)
12.10 uur: middagmeditatie (maandag t/m vrijdag)
18.30 uur: gezongen avondgebed (Vespers)
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Zondag

08.00 uur: Lauden
10.00 uur: Viering van de Eucharistie
18.30 uur: Vespers (1e zondag van de maand)

De vespervieringen en zondagse vieringen zijn te volgen via de Kerkomroep (plaatsnaam: Huissen; kerk: Komingin van de allerheiligste Rozenkrans)

Gedurende de maand november

Zondag 01 nov.: Allerheiligen
Openbaring 7,2-14*Psalm 24*Matteüs 5,1-12

Zondag 08 nov.: 32e zondag door het jaar
Wijsheid 6,12-16*Psalm 63*Matteüs 25,1-13

Zondag 15 nov.: 33e zondag door het jaar
Speuken 31*Psalm 128*Matteüs 25,14-30

Zondag 22 nov.: Christus Koning v.h. Heelal
Ezechiël 34,11-17*Psalm 23*Matteüs 25,31-46

Zondag 29 nov.: 1e zondag van de Advent
Jesaja 63, 16-19 – 64,3b-7*Psalm 80*Marcus 33,14-16