Religieuzen in het algemeen

Dominicanen zijn religieuzen. Religieuzen leven, uitzonderingen daargelaten, in een gemeenschap, ook wel communiteit genoemd. Zij delen leven, goed en huis.

De trouw aan elkaar formuleren zij in de drie geloften. De eerste is gehoorzaamheid. Ze horen naar elkaar en samen horen zij naar wat hen bindt. De tweede is de armoede. Dat betekent dat ze alles gemeenschappelijk delen en beheren. De derde gelofte is die van het celibaat. Ze zien af van het huwelijk. Zij binden zich aan God en zijn koninkrijk. Meer hierover: www.knr.nl/religieusleven

Verscheidenheid

Religieuzen maken deel uit van een Orde of Congregatie. Zij hebben ieder hun eigen kenmerken, spiritualiteit en doelstelling. Dat hangt samen met de reden waarom ze zijn gesticht: beschouwend leven, pastorale zorg, missie, onderwijs, verpleging van zieken, ouderen en wezen.

De zogenaamde grote orden zijn internationaal en over veel landen verspreid.: Benedictijnen, Trappisten, Franciscanen, Dominicanen, Carmelieten, Augustijnen en Jezu´eten e.a.. Dat geldt ook voor een aantal congregaties. Mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen leven in gescheiden gemeenschappen. In onze tijd ontstaan hier en daar ook gemengde communiteiten. Meer hierover: klooster.startpagina.nl